مهندسی برق

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار

با عنوان : مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار با بهره گیری از سیستم چند عامله براساس رویکرد ترکیب اطلاعات

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مهندسی برق

فایل پژوهش: سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل بهینه فیدبک حالت نوعی از آونگ وارون

با عنوان : کنترل بهینه فیدبک حالت نوعی از آونگ وارون بر پایه الگوریتم پرندگان و مقایسه آن با روش های بهینه سازی دیگر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مهندسی برق

پژوهش: سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای

با عنوان : طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مهندسی برق

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

با عنوان : شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط تبدیل موجک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
مهندسی برق

فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع

با عنوان : جایابی بهینه پست های فوق توزیع

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago